Sökning: "Mobile battery storage"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Mobile battery storage.

 1. 1. Ventilering av brännbara gaser vid batteribränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fredrik Gahm; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion batteries; thermal runaway; energy storage; battery storage; ventilation; explosion; explosion hazard.; Litiumjonbatterier; termisk rusning; energilager; batterilager; ventilation; explosion; explosionsrisk.;

  Sammanfattning : The use of lithium-ion batteries is something that is becoming more common in today’s society. They are found in a variety of electronic equipment such as mobile phones, laptops and tools. Several incidents have been reported due to lithium-ion batteries ending up in a state called thermal runaway. LÄS MER

 2. 2. Battery Storage for Grid Application : A case study of implementing a Lithium-ion storage system for power peak shaving and energy arbitrage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Eszter Abran; Elin Andersson; Therese Nilsson Rova; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Large scale Lithium-ion battery energy storage systems (BESS) for stationary power grid application is a developing field among energy storage technologies. Predictions indicate an increased use of the technology which offers a solution to the challenges that the increasing share of intermittent energy sources causes on the power grid. LÄS MER

 3. 3. Effekttoppsreducering via elbilsbatterier : Dess potential vid vinterförhållanden i Halmstad år 2030

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Oskar Holmblad; Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :electric cars; power peak reduction; v2g; vehicle to grid; load factor; elbilar; effekttoppsreducering; lastfaktor;

  Sammanfattning : A transition phase is taking place in Sweden, where the goal is to become a completely climate neutral country by 2045. The transport sector currently accounts for a third of fossil emissions in Sweden, while the transport sector also has the greatest potential to become fossil-free through, forexample, a comprehensive electrification. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic analysis of mobile battery storage systems to utilize curtailed wind energy in Germany for off-grid applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muhammad Bilal Siddique; [2019]
  Nyckelord :Wind energy curtailment; Energy storage; Mobile battery storage; Germany; Vindkraftsnedskärning; Energilagring; Mobil batterilagring; Tyskland;

  Sammanfattning : The increasing share of renewable energy especially wind energy leads to increased share of unpredictable and varying energy into the grid. This leads to congestion in the grid which ultimately results in wind curtailment. In Germany in 2015 alone more than 4000 GWh of wind energy was curtailed. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om vilka mjukvaruproblem som leder till en förkortad livslängd för mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oscar Arréhn Ågren; Olof Nymansson; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Lifespan; Emissions; Software; Manufacture; Software problems; Life length; Mobile phone; Quality;

  Sammanfattning : Idag äger en stor del av befolkningen en mobiltelefon. Dessa tillverkas, konsumeras och slängs i stor utsträckning och konsumtionsmönstret visar på en kort livslängd för mobiltelefoner. Tillverkningen leder till farliga utsläpp, och uttjänta mobiltelefoner tas inte alltid om hand på bästa sätt. LÄS MER