Sökning: "Mobilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade ordet Mobilitet.

 1. 1. Effects of COVID-19 on temporal urban diversity : A quantitative study using mobile phone data as a proxy for human mobility patterns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Feliks Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; urban diversity; human mobility; mobile phone data; logistic regression; COVID-19; urban mångfald; mänsklig mobilitet; mobiltelefondata; logistisk regression;

  Sammanfattning : The present paper examines possible changes in temporal urban diversity caused by the COVID-19 pandemic in Stockholm and Uppsala metropolitan areas. In addition to general changes in diversity, potential differences of diversity levels at locations with varying socioeconomic characteristics are examined. LÄS MER

 2. 2. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Urbana mellanrum : sammankoppling eller frånkoppling av tid, plats och mikroklimat

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Rosenberg; [2021]
  Nyckelord :allmänna rum; urbana mellanrum; mikroklimat och arkitektur; Solna stad;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar studera och analysera områdena och mellanrummen emellan Råsunda, Hagalund, Arenastaden i Solna, Sverige. Landskapskaraktärer, känslan av öppenhet och mobilitet de tre delområdena emellan, samt designintentioner för valda platser presenteras här. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som är avgörande för blivande lärare : En kvalitativ studie av hur lärarstudenter resonerar kring val av framtida arbetsplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nelly Malko; Hanna Said; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick och förstå hur blivande lärare tänker och resonerar kring framtida val av arbetsplats i förhållande till deras uppfattningar om skolor i olika områden, faktorer som är avgörande, och hur stor inverkan skolans resurser har för dem.  I studien har vi valt att använda ett kvalitativt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Att fälla murar med sociala medier : En undersökning om användning av medier för att dela världsliga perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Alexander Uddén; [2021]
  Nyckelord :Internet; Sociala medier; Människor; Visuell etnografi; Perspektiv; Kunskap; YouTube; Världen;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka internet som medium för att sprida information genom bildproduktion, både stillbilder och rörliga bilder. YouTube är intressant idag som kommunikationsmedel då det är en av de mest populära internettjänsterna globalt. LÄS MER