Sökning: "Mobilitetshjälpmedel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Mobilitetshjälpmedel.

 1. 1. Individanpassade tekniska mobilitetshjälpmedel för personer med neuromuskulära sjukdomar

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Malin Lehander; Klara Wallenbro; [2020]
  Nyckelord :Arduino; neuromuskulära sjukdomar; elektriska mobilitetshjälpmedel; standardisering; riskklassificering; CE-märkning;

  Sammanfattning : Några vanligt förekommande symtom vid neuromuskulära sjukdomar är muskelsvaghet, skakningar och balanssvårigheter. Dessa symptom medför ett behov av mobilitetshjälpmedel, till exempel elektriska rullstolar. Olika neuromuskulära sjukdomar innebär oftast olika symptom, vilket i sin tur ofta medför olika behov. LÄS MER

 2. 2. Development of a visual brand language and a mobility aid

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Visual brand language; Product development; Industrial design; Medical technology; Mobility aid; Visuellt formspråk; Produktutveckling; Industridesign; Medicinteknik; Mobilitetshjälpmedel;

  Sammanfattning : Medical technology is a field of work with connection to prevention, diagnosis, monitoring, treatment and care. The company Human care is a well-established company in Sweden with red rollators seen all over Sweden. The product family of Human care has four different units of mobility aid solutions. LÄS MER