Sökning: "Mobility as a Service"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Mobility as a Service.

 1. 1. An assessment of Park & Ride in Gothenburg - A case study on the effect of Park & Ride on congestion and how to increase its attractiveness

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sélim Oucham; [2019-07-09]
  Nyckelord :Park Ride; commuter parking; traffic congestion; urban mobility; public transportation; Smart Cities;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. An assessment of Park & Ride in Gothenburg - A case study on the effect of Park & Ride on congestion and how to increase its attractiveness

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Pedro Gutiérrez Touriño; Sélim Oucham; [2019-07-02]
  Nyckelord :Park Ride; commuter parking; traffic congestion; urban mobility; public transportation; Smart Cities;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för mobilietstjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Brynzér; Emma Ingvarsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Autonoma fordon; mobilitet; rörlighet; Mobility as a Service;

  Sammanfattning : Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. LÄS MER

 4. 4. The role of innovation resistance in the design of service innovations : A study on shared mobility services

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melanie Bieg; Mathilde Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Innovation Resistance; Innovation Failure; Design Management; Service Design; Consumer Barriers; Shared Mobility;

  Sammanfattning : According to innovation literature, between 50% and 90% of innovations fail. An explanation for failing innovations is offered by scholars in the field of innovation resistance, who argue that it is more relevant to pay attention to the reasons why consumers reject an innovation, rather than learning about their motivations to adopt a new product or service. LÄS MER

 5. 5. Future Active Mobility

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Vang Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Interior; Design; autonomous; mobility; active; service; transportation; Volkswagen;

  Sammanfattning : The topic of the project has been about how the time spent during transport could take on a more engaging and active form; physically as well as mentally.  The initial inspiration for this is the changing landscape of mobility, where technologies such as autonomous and shared systems, could allow for purpose specific vehicles rather then personally owned ones. LÄS MER