Sökning: "Mobility-as-a-Service"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Mobility-as-a-Service.

 1. 1. ANALYSIS OF INTER-ORGANIZATIONAL DYNAMICS IN MOBILITY AS A SERVICE NETWORKS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Enrico Giuseppe Bonito; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In transport and mobility industries, in recent years, there have been numerous innovations that have certainly had a major impact on the lives of citizens and their habits. The advent of new technologies and the importance of staying connected especially when travelling have opened the door to numerous innovations that are changing the concept of mobility inside and outside urban centers. LÄS MER

 2. 2. Designförslag för att övertyga äldre mothållbara transportval

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Perälä; Jonatan Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Persuasive design; Persuasive technology; Personalisation; Mobility; Mobility as a Service; MaaS; Sustainable mobilit; Interaktionsdesign; Övertygelse; Övertygande design; Övertygande teknologi; Personalisering; Mobilitet; Mobilitetstjänster; Mobilitet som tjänst; Hållbar mobilitet;

  Sammanfattning : På grund av transportsektorns negativa påverkan på klimatet, miljön, och människans hälsa, är detväsentligt att identifiera alternativa transportlösningar såväl som det behövs förändrade resvanor ochbeteenden. Hållbarhet är särskilt viktigt för framtidens transportlösningar, och det är ett område därpersonliga behov och preferenser är avgörande för val av transport. LÄS MER

 3. 3. Effektiv mobilitet i den Smarta staden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Amanda Bellborn; Viktoria Björnberg; [2020]
  Nyckelord :Smarta städer; ITS; mobilitet; IoT; Smart Cities; mobility; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 85% of Sweden’s population live in a city, which have resulted in great amounts of traffic in the cities. To deal with the increasing traffic, decrease the disadvantages that the traffic creates and achieve effective mobility ITS, Intelligent transport system, and IoT, internet of things applications offer digital tools to solve the rising issues. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Environmental Effects of Corporate Mobility as a Service : A case study

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Carl May; [2020]
  Nyckelord :MaaS; CMaaS; corporate mobility; cross-sectional survey; person-category analysis; GHG; societal effects;

  Sammanfattning : In times of progressive urbanization and increased environmental awareness, the mobility sector faces the challenge to satisfy an increasing demand, while simultaneously decreasing the negative externalities of transportation. The emerging concept Mobility as a Service (MaaS) claims to resolve this conflict, by offering individualized and seamless mobility through combination of all available modes. LÄS MER

 5. 5. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Albert Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. LÄS MER