Sökning: "Mobility"

Visar resultat 1 - 5 av 1789 uppsatser innehållade ordet Mobility.

 1. 1. Marknadshyrans Effekt på Arbetslösheten - En Difference-in-difference-studie av avskaffandet av hyresregleringen i Finland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johanna Gellerman; Matilda Granath; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how the abolishment of rent control and changed mobility on the labor market in Finland affects its unemployment. It is of importance to examine the mechanisms that affect unemployment as it helps provide insights into how to reduce both the personal and societal consequences of unemployment. LÄS MER

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. Effects of COVID-19 on temporal urban diversity : A quantitative study using mobile phone data as a proxy for human mobility patterns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Feliks Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; urban diversity; human mobility; mobile phone data; logistic regression; COVID-19; urban mångfald; mänsklig mobilitet; mobiltelefondata; logistisk regression;

  Sammanfattning : The present paper examines possible changes in temporal urban diversity caused by the COVID-19 pandemic in Stockholm and Uppsala metropolitan areas. In addition to general changes in diversity, potential differences of diversity levels at locations with varying socioeconomic characteristics are examined. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of distribution coefficients (KOC and Kd) for per- and polyfluoroalkyl substances

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Nika Nordanstorm; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; organic contaminant; sorption; Kd; KOC; distribution coefficient; solubility; mobility; environmental fate; environmental transport; contaminated site; hydrophobic interaction; electrostatic interaction;

  Sammanfattning : The dominating factors affecting sorption of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) remain subject of research and debate. Traditionally, distribution coefficients (e.g. LÄS MER

 5. 5. Are we ready? : Swedish road operators readiness for automated vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Alva Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Union as well as Governments all around the world,including the Swedish Government, are putting a lot of time, money andeffort into facilitating the implementation of Automated Vehicles (AVs).The majority of these efforts tend to focus on either the technicalaspects, action plans or the legal scope. LÄS MER