Sökning: "Mock-Objekt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Mock-Objekt.

 1. 1. Mocking SaaS Cloud for Testing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Simon Svensgård; Johannes Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Mock-Object; Cloud Computing; Testing; Test-Evaluation; Mock-Objekt; Molntjänster; Testning; Testutvärdering;

  Sammanfattning : In this paper we evaluate how software testing is affected by the usage of a mock-object, a dummy implementation of a real object, in place of having data in a cloud that is accessed through an API. We define the problems for testing that having data in the cloud brings, which of these problems a mock-object can remedy and what problems there are with testing using the mock-object. LÄS MER

 2. 2. Model-Pipe-Hardware: Method for Test Driven Agile Development in Embedded Software

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Albin Cassirer; Erik Hane; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we present development and evaluation of a new test driven design method for embedded systems software development. The problem of development speed is one of major obstacles for transferring Test Driven Development (TDD) methodologies into the domain of embedded software development. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Mock Objekt Bibliotek : ur ett interaktionsbaserat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :David Billskog; [2007]
  Nyckelord :mock object; test driven development; unit testing; tdd; agile; open source; software design; mock objekt; testdriven utveckling; enhetstestning;

  Sammanfattning : Att skriva enhetstester är en viktig del i nya populära systemutvecklingsmetoder som extreme programming. Med testdriven utveckling skriver man testerna innan den källkod som skall testas. Ett vanligt problem med dessa tester är att de blir beroende av delar i systemet som inte är intressant för själva testen. LÄS MER