Sökning: "Mockumentär"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Mockumentär.

 1. 1. I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emelie Bronstorp; [2022]
  Nyckelord :Sveriges Radio; P3 Serie; Mockumentär; Fiktion; Mockumentalitet; Ontologisk otydlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. LÄS MER

 2. 2. Mockumentärfilm: : Stilelement

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sean Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Mockumentärfilm; Stilelement; Exit Through the Gift Shop; This Is Spinal Tap; Man Bites Dog; Autenticitet; Dokumentärfilm;

  Sammanfattning : Uppsatsen är gjord i form av en stilistisk analys med mål att utforska dokumentärfilmens autenticitet och mer specifikt en analys av mockumentärfilmers stilelement. Tanken är att genom att analysera vilka stilelement som används i mockumentärfilmer och analysera hur filmskaparna använder dem inom en film skapad ur fiktion, att se ut som en dokumentärfilms form av autenticitet. LÄS MER

 3. 3. Att berätta en lögn sanningsenligt : Modalitet inom dokumentärfilmsgenren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sophia Frykstam; [2017]
  Nyckelord :Socialsemiotik; multimodal teori; modes; modalitet; metafunktioner; Diskurs; Mockumentär; Fiktiv dokumentär;

  Sammanfattning : ”I ett litet förråd i Värmland hittades nyligen några tavlor som visat sig haft ett verkligt inflytande i utvecklingen av modernismen.”Detta är ett citat från inledningen av den fiktiva dokumentärfilm jag skapade som konstnärligt forskningsprojekt, vilket ingick i mitt avslutande självständiga arbete på IBIS, Konstfack. LÄS MER

 4. 4. Mockumentären i media - fiktiv text i faktuell diskurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Andreas Alm; Mattias Hildingh; [2004]
  Nyckelord :mockumentär; mockumentary; dokumentär; dokumentärfilm; documentary; konspiration; konspiration 58; forgotten silver; Peter Jackson; Johan Löfstedt;

  Sammanfattning : Djupgående analyser av filmerna Konspiration 58 och Forgotten Silver, tillhörande genrehybriden mockumentärfilm. ... LÄS MER