Sökning: "Mode Kina"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mode Kina.

 1. 1. Växthusgasutsläpp i Ericssons försörjningskedja : Kan regionalisering av leverantörer reducera klimatpåverkan?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Klara Gustafsson; Gabriella Hamner; [2020]
  Nyckelord :Green logistics; logistics; greenhouse gas emissions; product transportations; regionalization; transport logistics; carbon dioxide emissions; sustainable logistics; logistik; hållbar logistik; transportlogistik; koldioxidutsläpp; regionalisering; växthusgasutsläpp; grön logistik; transportutsläpp; produkttransporter;

  Sammanfattning : Several categories of emissions are presented in Ericsson ́s sustainability report, among them emissions from product transportation is the largest one within Ericsson ́s own business. However, it is only a part of the transportation flow that is included in the report. LÄS MER

 2. 2. Vision och praktik : en fallstudie av ett nyetablerat produktionskontor i Kina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CAROLINE SEGERDAHL; [2014]
  Nyckelord :Textil; Textil; Shanghai; Shanghai; Produktion; Produktionskontor; Offshoring;

  Sammanfattning : : Idag trängs ett stort antal aktörer inom prisvärt mode på en arena där kunden blivit allt mer medveten kring pris och kvalitet. Affärsidéer, som bygger på att erbjuda mode till fördelaktiga priser, sätter stor press på företagens kostnader där varken kvalitet eller design får påverkas negativt. LÄS MER

 3. 3. Sovereignty over the Senkaku/Diaoyu islands

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Berg; [2014]
  Nyckelord :Public International Law; Senkaku; Diaoyu; Sovereignty; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Östkinesiska havet finns en avlägset belägen ögrupp bestående av fem öar och tre karga klippor. Ögruppen utgörs av en nödtorftig vegetation och det förefaller inte finnas något sötvatten. LÄS MER

 4. 4. Ett modeföretags inköp från Kina : En fallstudie av Lindex produktionskontor och dess ansvarsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Elin Söderblom; Johanna Söderblom; [2012]
  Nyckelord :inköpsprocess; produktionskontor; leverantörsrelationer; purchasing process; international purchasing office; supplier relationships; social responsibility; socialt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Kräsnare kunder, snabbare modeväxlingar och billigt mode. I modeindustris globala klimatstår modeföretagen inför större konkurrens och tvingas agera snabbt för att kunna gekunderna det bästa erbjudandet. LÄS MER

 5. 5. Gränslösa nätverk : En studie av företags internationalisering till Kina ur ett nätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Nellie Dahlin; Ida Liedberg; [2009]
  Nyckelord :relation; nätverk; etableringssätt; internationellt tillvägagångssätt; förvärv;

  Sammanfattning : This thesis follows a qualitative method and aim to describe firms’ international business at an emerging market seen from a network perspective. The purpose of the thesis is to study in what way business relations and networks influence the process of internationalization and describe the way in which companies handle the external network in relation to acquisitions. LÄS MER