Sökning: "Modebranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet Modebranschen.

 1. 1. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Background: Processing and resource extraction has a huge impact on the biological diversity.The fashion industry requires a lot of resources and has a big negative impact on both humansand the environment. Fast fashion developed in the beginning of the 1990s as a way to speedup the production and to quickly get new trends out on the market. LÄS MER

 3. 3. Inkubatorsprocessen ur svenska textil- och modeentreprenörers perspektiv : En fallstudie på Borås INK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Pettersson; Emma Westerberg; Rebecka Höglund; [2021]
  Nyckelord :Entreprenurship; Fashion business; Incubator; Incubator process; The Resource Based View; Resources; Competitiveness; Entreprenörskap; Modeföretag; Inkubator; Inkubatorsprocess; The Resource Based View; Resurser; Konkurrenskraftighet;

  Sammanfattning : Genom tidigare studier kan det konstateras att det råder problematik kring entreprenörskap i modebranschen vilket avsaknaden av rätt resurser, främst brist på affärskunskap, ligger tillgrund för. För att få hjälp med detta söker sig många startup-bolag till inkubatorer vars uppgift är att ge stöd i grundandet och utvecklandet av ett företag genom att bidra med just resurser. LÄS MER

 4. 4. Är Showrooms framtiden för ditt varumärke?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Issa Kram; Albin Engström; Jesper Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Showroom; Varumärke; Modebranschen; Marknadsföring; Varumärkespersonlighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur varumärken uppfattas av konsumenter när den fysiska ytan är representerad i form av ett showroom snarare än en traditionell butik. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av Dimensions of BrandPersonality för att beskriva hur varumärken kan uppfattas och Image-profil-identitet för att undersöka huruvida de förändrade uppfattningarna är fördelaktiga för varumärken. LÄS MER

 5. 5. When COVID-19 changes the rules: Interplay of innovation and crisis in the Luxury fashion industry : A Case Study of an Italian Fashion Brand: Herno

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELEN ASLANYAN; LIVIAN PESIGAN; [2021]
  Nyckelord :Innovation; crisis; COVID-19; digital transformation; luxury fashion industry; after-crisis impact; Innovation; kris; COVID-19; digital omvandling; lyx modebranschen; påverkan efter krisen;

  Sammanfattning : The research study aims to delve deeper into analyzing the interplay between crisis and innovation to delineate the key drivers influencing innovation during the crisis. The literature review discusses innovations during the time of crisis and how they become long-term changes with systemic effects for the companies. LÄS MER