Sökning: "Model Of Human Occupation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Model Of Human Occupation.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kommunikation mellan arbetsterapeut och klient med en livsomvälvande sjukdom, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Malin Petersen Lundin; Christina Kronquist; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; Kawamodellen; kommunikation; kultur; livsomvälvande sjukdom; Model of human occupation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Communication is an interaction between people. Occupational therapists use communication, both verbal and nonverbal to enable important everyday activities for the client. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser från vuxna personer med ADHD inom aktiviteterna arbete och utbildning. : -En scoping review.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Artursson; [2021]
  Nyckelord :Adult; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Model of Human occupation; Workplace; Education.; Attention deficit hyperactivity disorder; Arbete; Model of Human occupation; Utbildning; Vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symtom kan kvarstå genom hela livet och har en påverkan på hälsa, arbetsmöjlighet, utbildning och ekonomiska hälsa. Vuxnas upplevelser med ADHD är en kunskapslucka och studier presenteras ofta utan personens egna berättelser av sin upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Visibility, conviviality and active listening : A case study of an exogenous project in Africa´s last colony

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Celia Sánchez-Valladares Barahona; [2021]
  Nyckelord :human rights; Western Sahara; social change; Sahara Marathon; visibility; awareness; participation; conviviality; active listening; stereotyping; colonization; agency; Communication for Development;

  Sammanfattning : The occupation of Western Sahara is a question of a forgotten colonization with a very limited framework of international recognition, media acknowledgment and talks. To break the remaining silence and invisibility, human rights activists have developed different initiatives, shedding light on the current situation of Western Sahara. LÄS MER

 5. 5. Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Victor Börjesson; Jonathan Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Uppskjutandebeteende; Aktivitetsmönster; Aktivitetsbalans; the Model Of Human Occupation; Aktivitetsengagemang; Viljekraft; Vanebildning; Utförandekapacitet; Miljö; Tidshantering. Postponement behaviour; Occupational pattern; Occupational balance; the Model Of Human Occuapation; Occupational engagement; Volition; Habituation; Performance capacity; Environment; Time management.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen. LÄS MER