Sökning: "Model design"

Visar resultat 1 - 5 av 4041 uppsatser innehållade orden Model design.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Experimental validation of a periodic heat transfer CFD model of a vertical shell and tube heat exchanger

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patrik Bengtsson; Dilip Kumar Vellore Saikumar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flow obstructions are used as a passive design element in heat exchangers to enhance heattransfer. Further, a change in flow structure can also have a positive effect on the heat transfer. Avertical shell and tube heat exchanger, used to recover heat in the greywater stream, isinvestigated in this study. LÄS MER

 3. 3. Metamodelling of a Finite Element Analysis of a Drilling Process with Replaceable Inserts

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Samy Akrouh Ettaghadouini; [2019]
  Nyckelord :drilling; speed; feed; CAD; FEM; simulations; metamodel; neural network; optimization;

  Sammanfattning : The aim of this project is to create a metamodel from a drilling tool with replaceable inserts from FEA of the machining process using MATLAB and ABAQUS. This report contains research in drilling and in metamodeling using neural networks and the work from the design of the CAD, through FEA and simulations, to the metamodeling, excluding the optimization. LÄS MER

 4. 4. DICOM Second Generation RT : An Analysis of New Radiation Concepts by way of First-Second Generation Conversion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :David Holst; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current DICOM communication standard for radiotherapy is outdated and has serious design issues. A new version of the standard, known as DICOM 2nd generation for Radiotherapy, has been introduced and this thesis examines new concepts relating to radiation delivery. LÄS MER

 5. 5. Modelling of a Generic Aircraft Environmental Control System in Modelica

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Sabin Poudel; [2019]
  Nyckelord :ECS; Environmental Control System; Modelica; Object oriented Modeling; TTECCS library; bootstrap system;

  Sammanfattning : This thesis documents the modelling of generic Environmental Control System(ECS) of an aircraft in Modelica by utilizing components from free version of theTTECCS (Technical Thermodynamic Environmental Control and Cooling Systems) library. In doing so, components used for developing ECS from the TTECCS library are mathematically verified with theoretical formula in MATLAB. LÄS MER