Sökning: "Model for Proactive Enterprise Development"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Model for Proactive Enterprise Development.

 1. 1. How could resistance to change be reduced in an ERP implementation project?

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Christoffer Andersson; Simon Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning System; ERP; ERP implementation; Change Management; User resistance; Resistance to change; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: An Enterprise Resource Planning, ERP, system is an important part of a company and can create competitive advantages. Hence, the reasons for implementing an ERP system are several. However, the comprehensive nature of ERP systems results in complex implementation projects. Problem: A large proportion of ERP implementations fail. LÄS MER

 2. 2. Developing an integrated conceptual model for portfolio-based IT management

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :MARCUS ADAMSSON; [2013-09-16]
  Nyckelord :Portfolio Management; Framework; Model; Approach; IT Governance; Enterprise Architecture; IT Management; Strategic Information Systems Planning; Volvo Group;

  Sammanfattning : The 'Portfolio Approach' to managing Information Technology investments has become best practice for companies wanting to gain more value from IT. However, the relation to the IT management field remains elusive. Many attempts at IT management also appear isolated from the broader enterprise development processes. LÄS MER

 3. 3. Enterprise Architect’s Roles in a Proactive Enterprise Development Context - PED model for understanding the role of an Enterprise Architect in a Proactive Enterprise Development context

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anouar Ouriaghli; William Michael Nsubuga; [2012-10-29]
  Nyckelord :Proactive Enterprise Development; Enterprise Architect; Model for Proactive Enterprise Development;

  Sammanfattning : The main purpose of our study is to provide a sound ground for understanding the role and competencies of the Enterprise Architect in a proactive enterprise development. This knowledge can help in contributing towards the improvement of such influence by the Enterprise Architect in practice. LÄS MER

 4. 4.  Reflektioner från en marknadsledare :  En studie i implementeringen av miljökoncept hos en av Sveriges giganter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Daniel Johansson; Jim Stiborg; [2009]
  Nyckelord :Corporate governance; Code of Conduct; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability; Green marketing; Stakeholders; Bolagsstyrning; Uppförandekoder; Corporate Social Responsibility CSR ; Hållbar utveckling; Grön marknadsföring; Intressenter;

  Sammanfattning : Integration av hållbar utveckling i företags strategier har lett till att bolagens styrning idag ställs inför nya typer av problem och möjligheter. Den ökade miljömedvetenheten bland kund och konsument skapar nya möjligheter för företag att omprofilera sig eller att förstärka ett redan existerande hållbara arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Business Case In The Context of SACIS - A case study at Volvo IT.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jerk Perés; Eleonor Johansson; [2004]
  Nyckelord :Business case; business concept; business model; proactive enterprise development; holistic; Informatics;

  Sammanfattning : This Master Thesis provides both theoretical and empirical knowledge of the fruitfulness of Business Case in the context of SACIS. The contribution of our work is given in terms of SACIS. LÄS MER