Sökning: "Modelldjur"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Modelldjur.

 1. 1. Hunden som modell för ärftlig retinopati hos människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susanna Berger; [2017]
  Nyckelord :retinopati; Retinitis pigmentosa; Leber congenital amaurosis; hund; modelldjur; genterapi;

  Sammanfattning : This literature review aims to evaluate the dog as a model organism for research concerning retinopathy, as well as gene therapy as a potential treatment. At least 256 genes and 300 mutations associated with hereditary retinopathy in humans have been identified. In canines, 28 such genes have been identified. LÄS MER

 2. 2. Insekter som livsmedel : möjligheter och utmaningar i att designa avelsprogram

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Agnes Fridell; [2017]
  Nyckelord :Acheta domesticus; Tenebrio; Apis mellifera; Bombyx mori; entomophagy; avelsprogram;

  Sammanfattning : Insekter har föreslagits som ett möjligt alternativ för att producera klimatsmart kött. Det beror delvis på deras höga foderomvandlingsförmåga. Foderomvandlingsför-mågan innebär att de kan födas upp på mindre foder i jämförelse med andra djur. Det kan vara ett bra sätt att använda markresurserna. LÄS MER

 3. 3. The pig as an animal model for kidney transplantation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Martina Zakariasson; [2016]
  Nyckelord :pig; kidney; transplantation; rejection; ischemia reperfusion;

  Sammanfattning : A significant amount of the world’s population suffers from chronic kidney disease. Renal failure arises when less than 25 % of the kidneys function properly. The treatments available for humans that suffer from renal failure are dialysis or renal transplantation, of which transplantation is considered to be the treatment of choice. LÄS MER

 4. 4. Halomax® as a method for chromatin staining in cat sperm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Agnes Sjödahl; [2015]
  Nyckelord :Halomax®; chromatin staining; spermatozoa; cat;

  Sammanfattning : Wild felids all over the world are threatened by extinction. As a part of the preservation task concerning those species, in zoos as well as in situ in their wild habitat, the use of assisted reproduction technology (ART) is explored, e. g. artificial insemination (AI) and in vitro fertilization (IVF). LÄS MER

 5. 5. A porcine type 1 Diabetes Mellitus model, for non-invasive in vivo imaging of the glucagon-like peptide-1 receptor in the pancreas, using [68Ga]Ga-DO3A-VS-Cys40-conjugated synthetic exendin-4 in PET-CT

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Susanne Andréasson; [2014]
  Nyckelord :Exendin-4; GLP-1R; pig; beta cell imaging; beta cell mass; Exendin-4; gris; betacellsmassan; PET-CT;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is a rising epidemic throughout the world and there is currently great interest in quantifying the beta-cell mass (BCM) in vivo non-invasively. In the present experiment, the feasibility of in vivo imaging of the glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) in beta-cells was examined, using the positron emission tomography (PET) tracer [68Ga]Ga-DO3A-VS-Cys40-exendin-4 as a marker, in native pancreatic beta-cells of a porcine diabetic animal model and healthy controls. LÄS MER