Sökning: "Moderate Party"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Moderate Party.

 1. 1. Socialdemokrater, liberalkonservativa eller bara EU-vänner? : En studie av ideologi och konflikt iriksdagsdebatter om EU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Bergsten; [2021]
  Nyckelord :Ideologies; ideological conflict; European Union; Social Democratic Party; Moderate Party;

  Sammanfattning : National debates on European Union politics have long been viewed as a consensus-oriented activity. This applies especially to big mainstream parties, both to the center-left and the center-right. LÄS MER

 2. 2. Hårdare tag? Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets konstruktioner av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Siri Davall; Meeri Torell; [2021]
  Nyckelord :young offenders; perspective analysis; claims-making; social constructionism; The social democrats; The moderate party; The left party unga lagöverträdare; perspektivanalys; anspråksformulering; social konstruktivism; Socialdemokraterna; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate how youth crime is constructed by three different political parties in Sweden; Moderaterna, Socialdemokraterna and Vänsterpartiet. The data in this study consists of several official political documents such as interpellations, motions and proposals. LÄS MER

 3. 3. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 4. 4. Missions Love Company : Power Dynamics in Parallel Peace Operations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Maurice Phillip Schumann; [2021]
  Nyckelord :UN peacekeeping; parallel peace operations; power; United Nations;

  Sammanfattning : Whether United Nations peacekeeping operations are effective or not has been extensively studied over the past decades. Similarly, the differences between peacekeeping missions deployed by the UN and third party interventions by other actors are well documented. LÄS MER

 5. 5. Skapandet av den ideala migranten - En WPR-analys av Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sonja Jansson; [2021]
  Nyckelord :migrationspolitik; ‘community of value’; samhällsgemenskap; socialdemokraterna; sverigedemokraterna; moderaterna; inkludering exkludering; ideal medborgare; WPR; intersektionalitet; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migrationspolitik berör territoriella gränsdragningar mellan medborgare och icke-medborgare, men även politiska gränsdragningar inom nationen. Det ställer frågan om vem som tillåts att fullt ut tillhöra det svenska samhället. LÄS MER