Sökning: "Moderaterna"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Moderaterna.

 1. 1. Säkerhetisering och ideologi - En kvalitativ studie av svenska partiers principiella organisationstryck före och efter migrationskriser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Nilsson Qvist; Ismar Alibegovic; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; invandring; migration; flyktingpolitik; politisk ideologi; kriser.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration and refugee policy is a contested subject in Swedish politics. Several academic studies argue that the discourse among political parties securitized the subject of migration and refugee policy post 2015 and the subsequent migration crisis. LÄS MER

 2. 2. Saliency i partiers valmanifest och Svenska Riksdagens utskott - En beskrivande studie av vad Socialdemokraterna och Moderaterna betonar i sina valmanifest och riksdagsutskott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Eriksen; [2019]
  Nyckelord :policy saliency; Comparative Manifesto Project data; parliamentary motion; Swedish politics; the Social Democrats; the Moderate Party; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Salience approaches are a widely used theory when studying political behavior on how political party’s emphases certain policy issues more than other issues and therefore, defining certain topics as more important to the party than other policies. One of the most important documents studying policy salience is the election manifestos parties present to the voters, containing intentions and views on issues they want to purse in the coming term. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraternas inverkan på den svenska immigrationspolitiken -­En jämförande studie av Sverigedemokraternas, Moderaternas och Socialdemokraternas immigrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Plasgård; [2019]
  Nyckelord :invandring; nischparti; Moderaterna; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish Democrats have changed the political landscape in the Swedish Parliament since they came into parliament in 2010. No other party has yet to declare a coalition for government with them during election campaigns. LÄS MER

 4. 4. Vart tog feministerna vägen? -En studie om varför Feministiskt initiativ försvann från den politiska spelplanen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hedvig Mitsner; [2019]
  Nyckelord :Feministiskt initiativ; Nischpartier; Socialdemokraterna; Moderaterna; Politiska partiers strategier; PSO-teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att testa PSO-teorin i ett fall, men även att stärka kunskapen om nischpartier. Genom att använda Meguids PSO-teori och analysera de svenska mainstreampartierna Socialdemokraternas och Moderaternas valmanifest från 2014 och 2018 har studien visat att partierna har förändrat sina strategier mot nischpartiet Feministiskt initiativ. LÄS MER

 5. 5. Regeringskrisen 1978 utifrån två perspektiv : Massmedierna och partiernas ståndpunkt i kärnkraftsfrågan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Kälveus; [2019]
  Nyckelord :The government crises; energy politics; mass media;

  Sammanfattning : This research highlights the swedish government crisis in 1978, based on two perspectives and how they affected the crisis. These include mass media and how the politicians acted in relation to their respective parties' standpoint on the nuclear power issue. LÄS MER