Sökning: "Moderaterna"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet Moderaterna.

 1. 1. Sverigedemokraterna & Moderaterna : En frameanalys av migrationsfrågan över tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alma Paulsson; [2023]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Moderaterna; migration; integration; frameanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the Swedish parliamentary debate on migration policy that has been shaped during the last three parliamentary elections. This study attempts to analyze how The Swedish Democrats and The Moderate Party frames and portrays migration as a problem. LÄS MER

 2. 2. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 3. 3. Samsyn och konflikt i svensk utrikespolitik : En beskrivande idéanalys av olika riksdagspartiers ståndpunkter beträffande konflikterna i Vietnam, Sydafrika, Afghanistan och Centralamerika 1972-1982

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Svensk utrikespolitik; Ola Ullsten; Thorbjörn Fälldin; Karin Söder; Olof Palme; Folkpartiet; Socialdemokraterna; Moderaterna; Centerpartiet; Kalla kriget; Vietnam; Afghanistan; Centralamerika; Sydafrika;

  Sammanfattning : This study investigates differences in foreign policy among Swedish political parties during 1972-1982. For 44 years, Sweden was led by the Social Democrats until the centre-right coalition gained power in 1976. LÄS MER

 4. 4. Får de verkligen LOV?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Skäppegård; Isak Visti; [2023]
  Nyckelord :återkommunalisering; moderaterna; Lomma; Hjo; Tjörn; LOV; valfrihetssystem; äldrevård; äldreomsorg; offentlig sektor; privatisering; hemtjänst.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines three cases of backsourcing of elderly-care in Swedish municipalities In all of which the right-wing party Moderaterna has taken the decision to remove the ability for private actors in local elderly-care. Since the moderate party’s ideology in general is in favor of the allowance of private actors in the public sector, the decision to not allow private actors could be described as going against their fundamental ideology. LÄS MER

 5. 5. Öppna hjärtan eller stängda gränser? - En analys av Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik under 2010-talet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Hjalmarsson; Gustaf Elofsson; [2023]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; mainstreampartier; nischpartier; migrationspolitik Meguid.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka hur Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik har förändrats under 2010-talet. Med hjälp av de två partiernas valmanifest är ambitionen även att undersöka om forskaren Bonnie Meguid’s teori, om mainstreampartiernas strategier mot nischpartier kan användas i detta fall. LÄS MER