Sökning: "Moderaterna"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet Moderaterna.

 1. 1. Sverigedemokraternas inverkan på Moderaternas migrationspolitik inför valet 2022 : En jämförande idéanalys med utgångspunkt i Moderaternas migrationspolitik inför valet 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ilma Agovic; [2024]
  Nyckelord :Migrationspolitik; Migration; Partiförändring; Invandring; Moderaterna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the hypothesis that Moderaterna has developed its migration policy towards a more restrictive direction with the influence of the populist party Sverigedemokraterna, as a measure to prevent Sverigedemokraterna from winning the election. The international migration has in recent years grown significantly and has resulted in the increased numbers of populist parties. LÄS MER

 2. 2. Moderaternas ideologiska skiftningar mellan konservatism och liberalism. : En idéanalys av Moderaternas utveckling mellan 2002-2022.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Julia Wickholm; [2024]
  Nyckelord :Moderaterna; liberalism; konservatism; idéanalys;

  Sammanfattning : This essay examines the ideological change in the Swedish moderate party during the time period between 2002-2022. This ideological analysis is based on Andrew Heywoods theoretical framework on ideology (2021) and Jan Hyléns (1991) operationalized apparatus on central values associated with liberalism and conservatism. LÄS MER

 3. 3. "Det är bara käbbel"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Trapp; [2024]
  Nyckelord :Innehållsanalys; kvantitativ metod; mainstreampartier; challengerpartier; partiledardebatt; gestaltningsteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every election, millions of Swedes go to vote to determine which party will govern for the coming four year period. For those not particularly interested in politics, televised debates help to gather information before the election. LÄS MER

 4. 4. Samhället eller barnets bästa, vad väger tyngst? : En kvalitativ studie om straffskärpningar mot unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Rhonia Ramberg; Sebastian Hylén; [2024]
  Nyckelord :Kriminalpolitik; straffskärpningar; unga lagöverträdare; ansvariggörande; moralpanik; straffpopulism; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Moderaterna;

  Sammanfattning : I takt med den allt eskalerande våldsvågen i Sverige, som i allt högre grad letat sig ner i åldrarna har ungdomsbrottsligheten målats fram som ett allvarligt samhällsproblem. Det har medfört ett ökat intresse och fler debatter gällande vilka kriminalpolitiska åtgärder som anses vara lämpliga för att komma till bukt med problemet. LÄS MER

 5. 5. Valsedelns Empatiska Påverkan - En experimentell enkätstudie om selektiv empati i politiska in- och utgrupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frida Mohlin; Sara Lassen; [2024]
  Nyckelord :empati; selektiv empati; social identitet; ingrupps- och utgrupps-bias; empathy; selective empathy; social identity; ingroup-outgroup bias; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study sought to answer whether people have a higher tendency to feel empathy towards people who are part of their own political ingroup, rather than those who are in the outgroup, meaning, if empathy is selective in relation to political in- and outgroups. Empathy is defined here as (1) cognitive empathy, (2) affective empathy, and (3) empathic concern. LÄS MER