Sökning: "Moderbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Moderbolag.

 1. 1. Vem är verksamhetsutövaren? Om kreditgivares och moderbolags ansvar för efterbehandling av förorenade områden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sascha Andersson; [2021-02-16]
  Nyckelord :Verksamhetsutövare; Efterbehandlingsansvar; Kreditgivare; Ansvarsgenombrott; Rådighet; Proton-målet; Moderbolag;

  Sammanfattning : Av 10 kap. 2 § miljöbalken följer att ansvaret för efterbehandling av förorenade områden åvilar verksamhetsutövaren. Den svenska regleringen knyter direkt an till det EU-rättsliga miljöansvarsdirektivet som antogs år 2004 vari verksamhetsutövaren beskrevs som den som driver eller kontrollerar en verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Moderbankers ansvar för dotterbankerspenningtvättsarbete : Särskilt i ljuset av FI Dnr 19–7504

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Bilge; [2021]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektivet; Penningtvättslagen; Finansinspektionen; Kapitaltäckningsdirekrivet; Moderbolag; Bank;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Erixon; Celine E. Westvik; [2020-07-01]
  Nyckelord :CSR-communication; producing companies; service companies; engagement; multinational corporations; CSR-kommunikation; tillverkande företag; tjänsteföretag; engagemang; multinationella företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Överavkastning på Knoppar och Avknoppare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malcolm Holm; Andreas Magnusson; Wahidullah Barikzay; [2020]
  Nyckelord :Anormal avkastning; Överavkastning; BHAR; Ren avknoppning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off and the Parents performance over 2 yers Seminar date: June 4, 2020 Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University Credit Points Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson Advisor: Anamaria Cociorva Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years. Methodology: The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the abnormal return compared to the index. LÄS MER

 5. 5. Moderbolagets företrädare och deras skadeståndsansvar i ett helägt dotterbolag : Kan en företrädare för moderbolaget ådömas att utge skadestånd enligt 29 kap. ABL för skador som uppkommer i ett helägt dotterbolag?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; [2020]
  Nyckelord :Shadow director; dold företrädare; aktiebolagsrätt; moderbolag; dotterbolag; de facto-företrädare; de jure-företrädare; koncernförhållande; ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : En grundläggande regel i svensk aktiebolagsrätt framgår i 1 kap. 3 § ABL som fastställer att en aktieägare ansvarar, som huvudregel, enbart för sitt satsade kapital. Huvudregeln innebär även att det som händer i ett bolag skall stanna inom ett bolag och inte påverka andra parter. LÄS MER