Sökning: "Modern Health Worries Scale"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Modern Health Worries Scale.

 1. 1. Symtomförekomst och noceboeffekter hos individer med byggnadsrelaterad ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Öström Gabriella; Högström Lina; [2018]
  Nyckelord :BRI; MHW; SSA; Nocebo; BRO; MHO; SSA; Nocebo;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är en av flera miljökänsligheter. De två konstrukten modern hälsooro (MHO) och somatosensorisk förstärkning (SSA) har båda visat sig kopplade till nocebo och de uppvisas ofta hos personer med miljökänsligheter. LÄS MER

 2. 2. Aspects of modern health worries as predictors of development of anxiety and depression symptoms

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Arvid Edberg; Emil Ahlzén; [2018]
  Nyckelord :Modern health worries; MHW; Modern Health Worries Scale; MHWS; anxiety; depression; Modern hälsooro; MHO; Modern Health Worries Scale; MHWS; ångest; depression;

  Sammanfattning : Worries about the negative health effects of modern life (Modern health worries, MHW) have increased during the last decades, but the phenomenon is not fully understood. The present study investigated the associative and predictive relationship between different types of MHW and symptoms of anxiety and depression in a large sample from Västerbotten county, Sweden (n=2223). LÄS MER

 3. 3. Modern hälsooro, stress och somatisering som möjliga riskfaktorer för utveckling av särskild miljökänslighet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joakim Suikki; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern hälsooro (MHO) har visat sig korrelera med särskilda miljökänsligheter, och flera olika somatiska symtom har korrelerat med både MHO och särskilda miljökänsligheter. Denna studie ämnade undersöka om MHO, stress och somatisering kan vara möjliga riskfaktorer för utvecklandet av särskild miljökänslighet för luktande/stickande ämnen och elektromagnetiska fält. LÄS MER

 4. 4. Finns det samband mellan luktkänslighet och risktagande, riskbedömningar och riskmedvetande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Svärling; Ulrika Valinger; [2016]
  Nyckelord :Lukt; luktkänslighet; riskbedömning; riskmedvetande; risktagande;

  Sammanfattning : Luktsinnet är en viktig komponent i bedömning och uppfattande av risker. Då vi hela tiden utsätts för lukter är det viktigt att vi kan vänja oss vid dem. Detta gör vi för att märka om det börjar lukta mer eller om det tillkommer nya lukter. LÄS MER