Sökning: "Moderna miljövillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Moderna miljövillkor.

 1. 1. Elen eller ålen? En analys av förhållandet mellan omprövning av vattenkraft och biologisk mångfald

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Lundström; [2021-02-09]
  Nyckelord :Vattenkraft; Omprövning; Biologisk mångfald; Natura 2000; Artskydd; Nationella planen; Moderna miljövillkor;

  Sammanfattning : Vattenkraft är en viktig fossilfri och förnybar energikälla som står för cirka 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Samtidigt vållar vattenkraft stora problem för biologisk mångfald. Majoriteten av svenska vattenkraftsanläggningar är gamla och har inte prövats mot de miljövillkor som uppställs i miljöbalken. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan myndigheter och småskaliga vattenkraftägare : Hur ser kommunikationen ut gällande processen att ompröva vattenkraften enligt moderna miljövillkor?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emmaliz Larsson; Lisa Lundblad; [2021]
  Nyckelord :asymmetrisk kommunikation; symmetrisk kommunikation; miljömodernisering; kunskap; konflikt;

  Sammanfattning : The majority of water bodies in Sweden have a lower than desirable environmental status. Sweden has many hydropower plants that operate on old, or completely without, a permit. LÄS MER

 3. 3. Moderna miljövillkor för vattenkraft : En möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Thorén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svensk vattenkraft och införandet av moderna miljövillkor

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mimmi Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; moderna miljövillkor; miljörätt; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Water is the most important natural resource for mankind’s survival and it’s a resource that must be protected for current and coming generations. Legal instruments have been used to assure preservation of these resources and one of these instruments is the water framework directive 2000/60/EG which is deployed to secure water resources inside the European Union. LÄS MER

 5. 5. Är det möjligt att genomföra miljöanpassade åtgärder vid vattenkraft? : En studie om utrivning av reglermagasin, fiskväg och miljöanpassade flöden i Ljungans vattensystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Erica Roos; [2020]
  Nyckelord :Magazine; Regulation capacity; Flåsjön; Storsjön; Magasin; Reglerkraft; Flåsjön; Storsjön;

  Sammanfattning : Vattenkraft står för stor del av energiproduktionen i Sverige och är nödvändig för elsystemet med sin reglerförmåga. Vattenkraft som inte uppfyller moderna miljövillkor ska komma att omprövas enligt den nationella omprövningsplanen. LÄS MER