Sökning: "Modernt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Modernt ledarskap.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Våga. Våga pröva. Våga pröva nytt. : Modernt ledarskap från politik till praktik

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Nina Jidetoft; Lotta Rydström; [2017]
  Nyckelord :Kvalitetsteknik; ledarskap; polismyndigheten; ledarskapsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskapsutveckling kring framgångsfaktorer och utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndig-heten, för praktiserandet av ett modernt ledarskap. Studiens teoriavsnitt avgränsades till artiklar och litteratur som berör offentligt ledarskap och tillhörande ledarskapsutveckling med avseende på ett tillits-perspektiv – exempelvis; övergången till det moderna ledarskapet, rollen av organisationskulturen samt ständigt förbättringsarbete. LÄS MER

 3. 3. Modernt ledarskap? : En utvärderingsstudie och fallstudie om hur ledarskap förstås på en svensk myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Benny Andersson; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; Big Five-modellen; myndighet; modernt ledarskap; transformellt ledarskap; kommunikativt ledarskap;

  Sammanfattning : Andersson, B. (2014). Modernt Ledarskap. C-uppsats i Pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Målsättande Ledarskap till Sjöss : Nu och framöver

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Gustav Löwing; Gustav Herslow; Christoffer Davik; [2012]
  Nyckelord :Ship Management; Goal setting; Task Motivation; leadership styles; qualitative study; Interview study.; Ledarskap ombord; målsättning; motivation för arbete; kvalitativ studie; intervjustudie.;

  Sammanfattning : Denna studie diskuterar de ledarskapsstilar som används ombord på handelsfartyg. Den syftar till att avgöra huruvida en specifik mål-baserad ledarstil kan anpassas till att användas på ett modernt handelsfartyg. Den teori som används i studien bygger på Edwin A. Locke & Gary P. LÄS MER

 5. 5. Integration av de anställda i den strategiska utvecklingsprocessen : En fallstudie om kopplingen mellan Affärsutveckling, Change Management och det Balanserade styrkortet på ett svenskt IT-bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Lundin; Zeer Sadiq; [2012]
  Nyckelord :Strategi; Affärsutveckling; Change Management; Förändring; Balanserat styrkort; Relationer; Motivation; Tillhörighet; Ledarskap; Kommunikation;

  Sammanfattning : Strategisk affärsutveckling har länge varit ett fenomen åtskilliga företag velat bemästra. Då ett kontinuerligt förändrande marknadslandskap präglar dagens affärsutveckling är det svårt att bedriva effektiv strategisk affärsutveckling. LÄS MER