Sökning: "Moderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet Moderskap.

 1. 1. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 2. 2. “Är jag en mamma nu?” : En kvalitativ studie om den personliga identitetens utveckling hos förstagångsmammor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Westin; Gabriella Velander Fanoun; [2022]
  Nyckelord :Moderskap; personlig identitet; normer;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur den personliga identiteten påverkas och utvecklas i samband med att bli förstagångsmamma samt vilka faktorer som bidrar till utvecklingen.  De frågeställningar som undersöks är: - Hur utvecklas den personliga identiteten av att bli förstagångsmamma? - Vilka sociala faktorer kan ha en inverkan på utvecklingen av den personliga identiteten hos förstagångsmammor? Det empiriska materialet grundas i tio stycken semistrukturerade intervjuer med ett urval av förstagångsmammor i åldrarna 20-30 år. LÄS MER

 3. 3. Du er først og fremst hustru og moder. : Speglingen av kvinnan och modersgestalten i dramer av Ibsen, Agrell, Leffler och Strindberg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Zackow; Margurite Sandersson; [2022]
  Nyckelord :dramatik; Ibsen; Strindberg; Agrell; Leffler; modersgestalt; moderna genombrottet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka kvinnan och modersgestalten i dramatik från 1800-talets moderna genombrott utifrån ett genusperspektiv. Materialet som ligger till grund för undersökningen består av tryckta manus till fyra olika dramer: Et dukkehjem av Ibsen, Räddad av Agrell, Sanna kvinnor av Leffler och Fadren av Strindberg – alla ursprungliga skrivna under perioden 1879–1887. LÄS MER

 4. 4. Mammorna och dödsvåldet : En studie på hur moderskap används som en retorisk plattform för att tala om dödsvåld i den urbana periferin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Isabell Bergström; [2022]
  Nyckelord :Motherhood; rhetorical agency; framing theory; theatre; urban periphery; deadly violence; segregation; Moderskap; retoriskt handlingsutrymme; gestaltningsteorin; teater; urban periferi; dödsvåld;

  Sammanfattning : The aim of this study is to perform a rhetorical analysis of how motherhood is used as a shared platform for rhetorical agency to discuss the deadly violence that occurs in the urban periphery. The object of study is the theater play Mammorna; a drama that is based on interviews with women of a low socio-economic status that lost their sons to violence. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av amningsinformation och amningsstöd via digitala kanaler : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Madsen; Olivia Vågenäs; [2022]
  Nyckelord :kvinnor; upplevelser; amningsstöd; amningsinformation; digitala kanaler;

  Sammanfattning : WHO rekommenderar att amningen påbörjas i direkt anslutning till förlossningen och att barnet helammas i 6 månader. Helamning innebär att barnet ammas utan att få annan föda eller vatten. Amningssvårigheter hos den ammande kvinnan kan framkalla känslor av misslyckat moderskap. LÄS MER