Sökning: "Modularization"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Modularization.

 1. 1. Framtagning av portabel mätutrustning för kontroll av brädtjocklek inom sågverksindustrin

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Fredrik Jansson; Gustav Kring; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : USNR is a multinational company manufacturing saw equipment. Occasionally they need to visit their customers to calibrate, and control delivered equipment. By measuring the thickness of sawed boards and evaluating the data, the saw equipment can be calibrated properly. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Simon Björkvall; Rikard Bodén; [2021]
  Nyckelord :Scenario Modeling; Futures Studies; Modularization; Inter-Urban Transportation; Product Development; Scenariomodellering; Framtidsstudier; Modularisering; Inter-Urban Transport; Produktutveckling; Lastbilar;

  Sammanfattning : Today, one of the greatest concerns for companies is how well their business will fit their future markets. However, predicting how the future will unfold is almost impossible for many industries, but companies that fail to prepare their products for future markets will most likely face substantial problems. LÄS MER

 3. 3. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER

 4. 4. Kombinatorisk Optimering med Pointer Networks och Reinforcement Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Axel Holmberg; Wilhelm Hansson; [2021]
  Nyckelord :Pointer Networks; Reinforcement Learning; Combinatorial Optimization;

  Sammanfattning : Given the complexity and range of combinatorial optimization problems, solving them can be computationally easy or hard. There are many ways to solve them, but all available methods share a problem: they take a long time to run and have to be rerun when new cases are introduced. LÄS MER

 5. 5. Module-based pricing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Byström; [2021]
  Nyckelord :Modularization; Configurability; Module-based Pricing; Pricing Strategy; Value-based Pricing; Modularisering; Konfigurerbarhet; Modulbaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Modularity has the possibility to fulfil a wide range of customer requirements by using relatively few input components. The benefits of modularization from an engineering perspective have been confirmed repeatedly by multiple researchers, but less attention has been drawn to the question of how to effectively price the large number of variants of top-level configurations. LÄS MER