Sökning: "Mogadishu"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Mogadishu.

 1. 1. Fighting in the Streets : Testing Theory on Urban Warfighting

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Villner; [2017]
  Nyckelord :Urban Warfare; Alice Hills; Stalingrad; Grozny; Mogadishu;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine why it is that combat in urban environments is so deadly and casualty-heavy for conventional militaries, even when those militaries hold a technological and/or numerical advantage. The paper aims to test the theory of Alice Hills through a structured, focused comparison on three cases of urban warfighting. LÄS MER

 2. 2. Operation Gothic Serpent och Kilcullens upprorsbekämpningsteori : En teoriprövande fallstudie på Task Force Rangers insatser i Mogadishu 1993

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl Broman; [2014]
  Nyckelord :Gothic Serpent; Special Operations; COIN; Kilcullen; Kilcullen; COIN; upprorsbekämpning; Mogadishu; Somalia; underrättelser;

  Sammanfattning : Den tredje och fjärde oktober 1993 sköt somaliska rebeller ner två amerikanska Black Hawk-helikoptrar i Mogadishu, Somalia. Dels på grund av ett bristande doktrinärt agerande resulterade det i en 14 timmar lång strid om att överhuvudtaget överleva och många skadades eller omkom. LÄS MER