Sökning: "Mognadsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Mognadsmodell.

 1. 1. Upphandling i e-arkivens värld : en skissering av en digital mognadsmodell för att underlätta upphandling av e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Laura Petrusinski-Tolstoy; Lovisa Rosengren; [2020]
  Nyckelord :ABM; ABMM34; arkivvetenskap; digital mognad; digitalt bevarande; e-arkiv; långtidsbevarande; mognadsmodell; OAIS; offentlig upphandling; upphandling.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the field of digital preservation there are several identified risks and problem areas. Meanwhile more and more digital information is being created as we are amidst of what is being called a digital revolution. LÄS MER

 2. 2. Mognadsmodell för att mäta Business Intelligence : En mindre intervjustudie med en konsultfirma och dess kunder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oskar Alvers; [2020]
  Nyckelord :Business Intellignece; Maturity Model; Business Intelligence; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : Författaren vill i denna uppsats identifiera hur en mognadsmodell för att mäta Business Intelligence kan hjälpa en organisation och ett konsultföretag. Författaren vill även identifiera vad som behöver mätas och vad ett BI-system består utav. BI är ett komplext område, som företag kan ha stor affärsnytta av att använda. LÄS MER

 3. 3. Mognadsmodell - Möjligheter inom industri 4.0 En förstudie på Cementa AB Slite

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Olsson; Johan Welltén; [2020]
  Nyckelord :Cement; Cement Production; Sustainability; Industry 4.0; Maturity Level; Maturity Model; Maturation Index.; Cement; Cementtillverkning; Hållbarhet; Industri 4.0; Mognadsgrad; Mognadsmodell; Maturity Model; Mognadsindex.;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete är en förstudie utfört på Cementa AB:s fabrik i Slite, Gotland, och grundar sig i att Cementa AB, Sveriges enda tillverkare av cement, står inför en omställning till helhetskonceptet Industri 4.0 som bygger på tekniker och principer för automation och digitalisering. LÄS MER

 4. 4. Measuring Digital Maturity in the CNC Manufacturing Industry : A Maturity Evaluation Model

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michaela Hillerström; Isabelle Petersson; [2020]
  Nyckelord :Maturity model; Industry 4.0; digitalization and company evaluation; Mognadsmodell; Industri 4.0; digitalisering och företagsutvärdering;

  Sammanfattning : The manufacturing industry stands before the fourth industrial revolution, Industry 4.0, caused by fast-changing technology and implementation of digitalization. Manufacturing companies need to realize and adapt to these changes to maintain their competitive advantage. LÄS MER

 5. 5. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Ramos Blidstål; [2020]
  Nyckelord :BIM; BIM maturity; Barriers; Benefits; Driving forces; Maturity model; BIM; BIM-mognad; Hinder; Nyttor; Drivkrafter; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : BIM är ett arbetssätt som bygger på användandet av en virtuell 3D-modell som lagrar all information om objektet. Arbetssättet har växt fram för att underlätta informationshanteringen i byggbranschen och har ansetts vara verktyget för att effektivisera processerna och med det öka produktiviteten. LÄS MER