Sökning: "Mohamad Omar Farazj"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mohamad Omar Farazj.

 1. 1. The Sustainable Oil : A study on Swedish fuel and petroleum companies on how they ensure legitimacy through their CSR communication

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mohamad Omar Farazj; Susanne Croona; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En studie inom klädbranschen som illustrerar hållbarhetslagens påverkan på redovisning av GRI:s miljöindikatorer i hållbarhetsrapporten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Filip Ristic; Mohamad Omar Farazj; Yousef Said; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER