Sökning: "Mohamed Dahir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohamed Dahir.

  1. 1. Invändig eller Utvändig tilläggsisolering av ett flerbostadshus- LCC analys av optimal isoleringstjocklekar : Fallstudie på Sicksackvägen 39 i Gävle

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Mohamed Dahir; [2017]
    Nyckelord :Energieffektivisering; LCC; Flerbostadshus; Miljonprogramet;

    Sammanfattning : Stadsdelen Sätra som ligger 3 km norr om Gävle centrum uppfördes undermiljonprogrammet mellan 1960-1974. Det är enkelt och ta sig till och från Sätramed både fordon, cykel och till fots. LÄS MER