Sökning: "Mohamed Hussein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mohamed Hussein.

 1. 1. Analys av användarupplevelse på IT system inom äldreomsorg : Procapita som dokumentationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Nasra Hussein Mohamed; [2018]
  Nyckelord :Användarupplevelse; användbarhet; uppgiftanalys; Procapita;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker användarupplevelse på IT systemet Procapita som är heltäckande stöd för verksamheten inom kommunal vård och omsorg.[1] Syftet med studien är att skapa en bild av hur användarna ser på systemet eller de uppgifter som de använder i systemet för att lösa en uppgift, och sedan analysera systemets funktion utifrån det. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i hållbar utveckling : En undersökning av gymnasieelevers uppfattningar till hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Mohamed Hussein; [2012]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning i hållbar utveckling; kritisk tänkande; demokratiskkompetens; holistisk tänkande; etiska ställningstagande; ämnesövergripande undervisning.;

  Sammanfattning : Vi lever i en komplicerad värld och ett mångfalt samhälle. Vi utsätts för mängder av fakta och informationslödde som eleverna måste förhålla sig till och ta ställning till. För att våra elever ska kunna klara denna utmaning måste de utrustas med förmågor och förståelse, att kunna lösa de problem vi står inför. LÄS MER