Sökning: "Mohamed Ibrahim"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mohamed Ibrahim.

 1. 1. Taxichaufförers motivation att stanna i yrket : Varför stannar taxichaufförer i tjänsten trotslönesänkningar och ökad konkurrens?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Mohamed Ibrahim Hassan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sadia Mohamed Abdisalam; Fatuma Harir Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Death is a universal reality that affects all people. The registered nurse is responsible for alleviating the suffering and offering the best possible quality of life to the patients and their relatives. When the nurse feels that her own knowledge and understanding is not sufficient, they cannot satisfy the needs of patients. LÄS MER

 3. 3. Causal Discovery Algorithms for Context-Specific Models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mohamed Nazaal Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Causality; Causal Discovery; Statistics; Kausalitet; Kausal Upptäckt; Statistik;

  Sammanfattning : Despite having a philosophical grounding from empiricism that spans some centuries, the algorithmization of causal discovery started only a few decades ago. This formalization of studying causal relationships relies on connections between graphs and probability distributions. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av skillnader mellan planerad och verklig produktionstid : – En fallstudie hos AQ Group i Pålsboda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Adrian Hamryni; Dahir Mohamed Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; 5S; cycle time; cycle time variance; production planning; production time variability; production time estimation; production planning; setup time;

  Sammanfattning : På senaste tiden har leveransprecision blivit allt viktigare eftersom kunder idag kännetecknas av att vara mer tidskänsliga och ständigt söker efter produkter som är specifikt anpassade till kunden. Tid har därmed betraktats som ett kriterium för konkurrens och är betydande för företag att kunna konkurrera på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Påverkande faktorer vid initiativ till nya investeringar och valet av kalkylmetod : En komparativ flerfallstudie av sexton svenska elnätsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Munira Mohamed Ibrahim; Matilda Värnlund; Susanna Zetterström; [2020]
  Nyckelord :kalkylmetoder; NPV-metod; PB-metod; IRR-metod; för och efterkalkyl; kalkylmetodspraxis; investeringar; investeringsprocess; finansiella faktorer; icke-finansiella faktorer; infrastruktur; elnät;

  Sammanfattning : Titel: Påverkande faktorer vid initiativ till nya investeringar och valet av kalkylmetod - En komparativ flerfallstudie av sexton svenska elnätsföretag Bakgrund och problemdiskussion: Tillväxten i samhället och förändrade behov har lett till högre krav på svenska elnätsföretag och elnätet. Det befintliga elnätet är en stor del av Sveriges infrastruktur och kräver underhåll och reparation, samtidigt som det behöver anpassas till nya tekniska lösningar för att ställa om till helt förnybar energi. LÄS MER