Sökning: "Mohamed Knut Bernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohamed Knut Bernström.

  1. 1. BERNSTRÖMS ÖVERSÄTTNING AV DEN SYNTAKTISKA STRUKTUREN MAFʿŪL MUṬLAQ (INRE OBJEKT) I KORANENS BUDSKAP

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Nadia Suleiman; [2018-09-17]
    Nyckelord :arabiska; Koranen; översättning; Mohamed Knut Bernström; översättningsstrategier;

    Sammanfattning : Att översätta är en process som har större utmaningar desto mer språken skiljer sig från varandra. Itakt med det ökade intresset för det arabiska språket, som idag beräknas vara Sveriges näst vanligastemodersmål, så ökar även intresset för arabiska översättningar till svenska. LÄS MER