Sökning: "Mohamed Mohamed"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden Mohamed Mohamed.

 1. 1. Crossing Boundaries: Stage-Gate Model as a Boundary Object - A qualitative study on the function of the stage-gate model as a boundary object in cross-functional work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Seila Kozarcanin; Weris Ahmed Mohamed; [2019-07-02]
  Nyckelord :Stage-Gate model; Industry 4.0; Product Development; Boundary Object; Boundary Spanning Activities; Cross-functional work; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Nyckelord :Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Deciphering the ontogeny of unmutated and mutated subsets of Chronic Lymphocytic Leukemia

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ahmed Mohamed; [2019]
  Nyckelord :CLL; NGS; mutated CLL; unmutated CLL; CD27 bright; CD27 dull; memory B cell; RNA-sequencing;

  Sammanfattning : Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is a type of cancer that affects the B cells of the immune system causing problems in the process of producing antibodies. It can be sorted into mutated and unmutated CLL based on the percentage of somatic mutations in the Immunoglobulin Heavy chain Variable region (IgHV). LÄS MER

 4. 4. Barnidrott och föreningsavgifter : En studie om föreningslivet, ideellt arbete och avgift

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ahmed Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Sport education; compounds; fees; parents; voluntary work; members; Idrottspedagogik; föreningar; avgifter; föräldrar; ideellt arbete; medlemmar;

  Sammanfattning : Sports club fees keep increasing among members and participants in Sweden, as an effect of proffesionalization and commersialization. When the Swedish National Sports Association abolished the amateur rules in 1967, the state and the market gained more possibilities to affect the Swedish sports movement. LÄS MER

 5. 5. Spiral Groove Bearing Multiphysics Modeling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mohamed Yousri Abdelmeguid Mohamed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cone crushers are widely used in the mining, mineral processing and quarrying segments of the industry to crush ores and large rocks. In such machinery, the load to be carried is rather heavy and the motion is gyratory which creates a need for a bearing set that can withstand such severe conditions. LÄS MER