Sökning: "Mohammad Nazem - Zomorrodi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohammad Nazem - Zomorrodi.

  1. 1. Flygbranschanalys : En fallstudie av fem flygbolag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jenny Ericsson; Akil Ibrahim; Mohammad Nazem - Zomorrodi; [2006]
    Nyckelord :Flygbranschanalys; flygbransch; flygframtid; flyg; SAS; FlyMe; Ryanair; Malmö Aviation; Sterling;

    Sammanfattning : Flyget är ett viktigt transportmedel i vårt utvecklade samhälle och det används i många olika sammanhang, men de vanligaste sammanhangen som man kanske först kommer att tänka på är flyget som transportmedel för privatresenärer eller affärsresenärer.Globaliseringen har resulterat i att människor har fått ett ökat behov av att resa och detta har medfört att flygbranschen spelar en större roll idag än tidigare. LÄS MER