Sökning: "Mohammed Abbas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mohammed Abbas.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mohammed Abbas; Yu Andy; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av en solföljare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ismail Aso Abbas; Mohammed Mosa; Mehdi Frigui; [2020]
  Nyckelord :solföljare; solcell;

  Sammanfattning : Då dagens energi till större andel kommer från fossila energikällor som har väldigt stora klimatavtryck så har under de senaste åren förnyelsebara energikällor fått alltmer uppmärksamhet i takt med att dessa energikällors produktionskostnader minskat samt att de blivit mer energieffektiva. Till förnyelsebara energikällor hör bland annat solceller, ett sätt som dessa har gjorts mer energieffektiva på är genom att få dessa följa solen under dagen och därigenom fått namnet solföljare. LÄS MER

 3. 3. Query-Based Visualization of Iso-Surfaces for Tetrahedral Meshes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mohammed Zahid Abbas; Pokala Prasad; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is an application of information visualization in object relational database. This will present query based visualization of iso-surfaces for tetrahedral meshes. An Amos 2 object-relational database is used for domain modeling of discrete geometrical objects (like points) and for assigning them temperature values. LÄS MER

 4. 4. Bangladesh Beyond 2005 : The Era of Textile and Apparel Quota Phase-Out

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Ahamed-Abbas-Mohamed Reznideen; Mohammed-Emran Atcha; [2008]
  Nyckelord :Apparel and Textile Quota phase out; Globalization and free trade; Bangladesh apparel and textile industry; effects of Quota abolition;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Bangladesh Beyond 2005: The Era of Textile and Apparel Quota Phase-Out Authors: A. A. M. Reznideen & Mohammed Emran Atcha Supervisor: Anders Hederstierna Department: Business Administration, Blekinge Institute of Technology Course: Master’s thesis in business administration, 10 credits. LÄS MER