Sökning: "Mohammed Abdulrahman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mohammed Abdulrahman.

 1. 1. Fel på begagnad köpt bil enligt konsumentköplagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mohammed Abdulrahman; [2011]
  Nyckelord :Konsumentköplagen; Reklamation; Sexmånadersregeln; Bil; Upplysningsplikt; Påföljder; ARN; General Works;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka två alternativ, reklamation samt sexmånadersregeln, som konsumenter kan använda sig av gentemot en säljare om fel på dennes vara skulle förekomma, i detta fall en begagnad köpt bil. Jag kommer även utifrån konsumentköplagen undersöka säljarens ansvar gentemot en konsument vid försäljning av en begagnad bil. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av IFRS 3 – Redovisning av goodwill 4 år senare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammed Abdulrahman; Amir Kusturica; Dara Maghdid; [2010]
  Nyckelord :IFRS 3; goodwill; IASB; redovisning och nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet? Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER