Sökning: "Mohammed Ali"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Mohammed Ali.

 1. 1. Innovation Gene: the relationship between financial performance and communicating innovation in mission statement

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ahmed F. Ali; Carlos Yalta Vargas; Mohammed Fakhouri; [2019]
  Nyckelord :Innovation; financial performance; mission statement; communication; Fortune 500; revenues; profits; assets; market value.;

  Sammanfattning : Mission statement is important to companies, especially as a strategic communication tool with stakeholders. Innovation is also important to companies and has its implications on performance. This study examines the relationship between financial performance and explicitly communicating innovation in mission statement. LÄS MER

 2. 2. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 3. 3. Lastmodellering i FEM-Program : Trafiklaster på broar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jessika Moussi; Ali Mohammed; [2018]
  Nyckelord :Actions on structures; Eurocode 1; FEM analysis; FEM-Design; Load models; Traffic loads on bridges; TRVFS; Vehicle types.; Eurokod 1; FEM analys; FEM-Design; Lastmodeller; Laster på bärverk; Trafiklaster på broar; TRVFS; Typfordon.;

  Sammanfattning : I byggbranschen har nya metoder för lastanalys utvecklats och digitaliserats med hjälp av datorer och kraftfulla analysprogram. En stor del av dagens lastanalys utförs med hjälp av FEM baserade program. Dessa program bidrar till mer tidsbesparing och större noggrannhet. LÄS MER

 4. 4. ”ATT INTEGRERA DEN ANDRE” - En kvalitativ studie om Göteborgs Stads samarbete med idéburna organisationer kring ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alenka Klikovac; Mohammed Ali; [2017-02-24]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; Transnationalism; Vit Governmentalitet; IOP;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka samarbetet mellan Göteborgs Stad ochde idéburna organisationer som år 2015 slöt ett unikt IOP-avtal. Uppsatsen har sinhuvudfokus kring integrationsarbetet riktat mot ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 5. 5. BROTTSPREVENTIV SAMVERKAN : En jämförande implementationsstudie av Karlstad och Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mohammed Fahed Ali; Yahya Öz; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; control theory; structural change theory; prevention; surveillance; safe environment;

  Sammanfattning : Crime prevention and community safety are issues that the Swedish government constantly have to struggle with. With different working conditions, priorities and budgets for each region and municipality, such tasks could turn into colossal challenges if the right solutions aren’t taken. LÄS MER