Sökning: "Mohammed Ali"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Mohammed Ali.

 1. 1. Present and future of Additive Manufacturing

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Salar Mohammed Ali; Christopher Bäckström; [2020]
  Nyckelord :3D-printing; AM;

  Sammanfattning : 3D printing was invented the early 1980’s, however it was in the last decade that 3D printing started growing in the industrial sector. 3D printing has mostly focused on materials like polymers, but now in the later year metal in 3D printing has begun to industrialize. LÄS MER

 2. 2. Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning av lärares bruk av digitala resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Salim Mohammed Ali; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkundervisning; digitalisering; digitala resurser; nyanlända elever; språkdidaktik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på digitaliseringen och dess användning vid inlärning och undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Syftet med studien är att ta reda på hur lärare som undervisar svenska som andraspråk i tre olika gymnasieskolor använder digitalisering och hur de hanterar de olika digitala resurserna i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Innovation Gene: the relationship between financial performance and communicating innovation in mission statement

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ahmed F. Ali; Carlos Yalta Vargas; Mohammed Fakhouri; [2019]
  Nyckelord :Innovation; financial performance; mission statement; communication; Fortune 500; revenues; profits; assets; market value.;

  Sammanfattning : Mission statement is important to companies, especially as a strategic communication tool with stakeholders. Innovation is also important to companies and has its implications on performance. This study examines the relationship between financial performance and explicitly communicating innovation in mission statement. LÄS MER

 4. 4. Optimization of dose in relation to image quality in synchrotron based tomographic lung-imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sajad Mohammed Ali; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Introduction: Lung imaging with synchrotron light sources is currently a widely studied field. The image resolution and quality are remarkable and the level of detail possible to study the smallest structures, the alveoli, of the lungs cannot be obtained by any other non-invasive imaging modality with the current technology. LÄS MER

 5. 5. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER