Sökning: "Mohammed Yussuf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohammed Yussuf.

  1. 1. När blir en ensam galning terrorist? En kvantitativ innehållsanalys om hur media beskriver ensamma gärningsmän i våldsdåd med kopplingar till ideologi

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Madeleine Gartéus; Oskar Dahlgren; Mohammed Yussuf; [2016-09-06]
    Nyckelord :Svenska Dagbladet; terrorism; galning; nyhetsvärdering; svensk media; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

    Sammanfattning : Authors: Oskar Dahlgren, Madeleine Gartéus, Mohamed YussufTitle: When does a lone madman become a terrorist? – a quantitative content analysis on how media describes loneoffenders of violence with connections to ideology.Level: Bachelor in JournalismLocation: Gothenburg UniversityLanguage: SwedishNumber of pages: 39The purpose of this study is to analyze how Swedish printed media reported from three different acts of violence, and if (and how) they described the offenders as terrorists. LÄS MER