Sökning: "Moisture safety"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Moisture safety.

 1. 1. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 2. 2. Diffusionstäthet vid restaurering : En analys av restaureringsprocessen avseende byggnadsfysikalisk projektering och byggnadsvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl Kaj Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Byggnadsvård; Restaurering; Byggnadsfysik; Diffusion; PBL; BBR;

  Sammanfattning : Vid restaureringen av en äldre byggnad finns ett flertal faktorer, utöver tekniska egenskapskrav, som är nödvändiga att ta i beaktande för att lyckas tillgodose en lämplig utformning. Byggnadens historia och dess tekniska konstruktion kan nämligen utgöra ett särskilt värde. LÄS MER

 3. 3. Moisture risks with CLT-panels subjected to outdoor climate during construction : focus on mould and wetting processes

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Öberg; Erik Wiege; [2018]
  Nyckelord :moisture; CLT; massive wood; mould; WUFI; drying; construction; weather protection. best practice; fukt; KL-trä; massivt trä; mögel; WUFI; torkning; konstruktion; väderskydd; best practice;

  Sammanfattning : When going through relevant research, moisture safety guidelines and talking to builders, moisture experts and architects it is clear - and not surprising - that water and wood make no easy combination. The experiences from building with cross laminated timber (CLT) differ from building sites and there are good and bad examples building without weather protection. LÄS MER

 4. 4. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarkonvertering av industrifastigheter - För ökad bostadsproduktion, arkitektoniskt bevarande och integrerade städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Anna Nymo; [2018]
  Nyckelord :konvertering; industrifastigheter; bevarande; norra sorgenfri; arkitekturhistoria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Between 2017 and 2025 Sweden is in need of an additional 600 000 homes to supply the current widespread shortage of housing. At the same time, this addition should preferably take place without taking new land in use. One way to densify effectively is to use existing industrial facilities in central locations. LÄS MER