Sökning: "Moldova – European integration – National identity – European Union – Republic of Moldova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moldova – European integration – National identity – European Union – Republic of Moldova.

  1. 1. Moldavien och EU : -En fallstudie om identitetens roll för Moldaviens integrationsprocess med EU.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

    Författare :Jesper Norqvist; [2019]
    Nyckelord :Moldova – European integration – National identity – European Union – Republic of Moldova;

    Sammanfattning : In 2014, Moldova's former prime minister Lurie Leanca said that Moldova would be a member of the EU in five years. It is now five years later but Moldova are yet not a member of the EU, they have actually not even applied for membership. LÄS MER