Sökning: "Molitvoslov"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Molitvoslov.

  1. 1. NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Solveig Eliasson; [2019-06-18]
    Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Molitvoslov; handskrift; Skara Stifts- och landsbiblioteket; ryska krigsfångar;

    Sammanfattning : En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara,undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog överkyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vidRiksarkivets bokbinderi i Göteborg. LÄS MER