Sökning: "Mollie Silvén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mollie Silvén.

  1. 1. Filicid-suicid : - En forskningsöversikt om föräldrar som dödar sina barn och begår självmord

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Mollie Silvén; Angelica Persson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER