Sökning: "Molly Arhammar Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Molly Arhammar Andersson.

 1. 1. What we talk about when we talk about winners : Using clustering of Twitter topics as a basis for election prediction

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Molly Arhammar Andersson; [2019]
  Nyckelord :Twitter; clustering; cluster analysis; ClusTop; election prediction; election results; American 2016 election;

  Sammanfattning : Social media has over the years partly become a platform to express opinions and discuss current events. Within the field of Computer Science, Twitter has been used both as the basis for political analysis - for example using sentiment analysis to predict election results - and within the field of cluster analysis, where the question of how to best design and use an algorithm to extract topics from tweets has been studied. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet, testning och förtroende : eller konsten att inte vara ett funktionshinder

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Molly Arhammar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tillgänglighet; tillgänglighetsanpassning; testning; testverktyg; acceptanstestning; manuell testning; automatisk testning; offentlig verksamhet; EU-direktiv; kommuner;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur Sveriges kommuner valt att testa tillgänglighetsanpassningen av sina webbplatser och vilket förtroende de har för att webbplatsen är tillgänglighetsanpassad. Dessa två faktorer analyseras sedan i relation till varandra för att belysa om, och i så fall på vilket sätt, testpraktik påverkar förtroende. LÄS MER