Sökning: "Molly Larsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Molly Larsson.

 1. 1. Får jag vara med? –En analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; bilderbok; skola; barnlitteratur; Elin Bisander; Carina Wilke; text och bild;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker. Skolverket (2019) skriver att skolan ska se till att ingen människa blir utsatt för diskriminering, förtryck eller kränkande behandling och ett hjälpmedel läraren kan använda sig av i klassrummet för att förebygga mobbning är bilderboken (s.10). LÄS MER

 2. 2. Är e-lärande här för att stanna? : En kvalitativ intervjustudie om de fördelar och nackdelar arbetstagare inom kundservice upplever med e-lärande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angelica Larsson Binnberg; Molly Rytter; [2020]
  Nyckelord :e-learning; blended learning; learning in working life; motivation; communication; relevance; e-lärande; varierat lärande; lärande i arbetslivet; motivation; kommunikation; relevans;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to showcase the advantages and disadvantages employees in the customer services industry experience when it comes to e-learning, along with the impact the organisational conditions can have on these experiences. A fast moving world demands alternatives to traditional learning, however the new digital learning has its challenges. LÄS MER

 3. 3. Lek som omvårdnadsåtgärd vid vård av barn med cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Vanessa Larsson; Molly Umaerus; [2018]
  Nyckelord :Barnonkologi; Lek; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år diagnostiseras 300 000 barn i världen med cancer. Att drabbas av cancer kan vara påfrestande för barnet. Lek uppmuntrar barn att uttrycka känslor och tankar. Studier visar att barn som ges utrymme att leka har större chans att etablera hälsa. LÄS MER

 4. 4. Lufttrycksförgrening i digital tryckmätare för rökdykare : Konstruktion från problem till prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sandbacka Molly; Larsson Jenny; [2017]
  Nyckelord :product development; construction; material selection; firefighter; pressure gauge; produktutveckling; konstruktion; materialval; rökdykare; tryckmätare;

  Sammanfattning : This report is a Bachelor thesis executed at Jönköping University during the spring of 2017 by Jenny Larsson and Molly Sandbacka. The thesis was conducted as a final part of the education program for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, specialisation Product Design and Development. LÄS MER

 5. 5. Straffvärdet vid underlåtenhetsbrott – Underlåtenhet som en förmildrande omständighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Molly Larsson Riad; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; underlåtenhetsbrott; garantläran; straffvärde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en rättsdogmatisk metod och ett kritiskt perspektiv granska hur underlåtenhet påverkar bedömningen av straffvärdet i en domstols straffmätning och undersöka om underlåtenhet verkligen ska ses som en förmildrande omständighet. Uppsatsen behandlar själva utformningen av principerna kring underlåtenhetsbrott enligt Jareborgs garantlära i svensk rätt idag och en utredning kring straffvärdebestämmelserna. LÄS MER