Sökning: "Molly Wiström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molly Wiström.

  1. 1. All inclusive : Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

    Författare :Alice Fagerberg; Molly Wiström; [2019]
    Nyckelord :Universell utformning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Synsvaghet; Livsmedelsförpackningar; Universella designprinciper;

    Sammanfattning : I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. LÄS MER