Sökning: "Molnfri Bombnatt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Molnfri Bombnatt.

  1. 1. Molnfri Bombnatt : Att arbeta med värdegrund och antisemitism i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Elin Bladh Krantz; [2020]
    Nyckelord :Molnfri Bombnatt; antisemitism; värdegrund; didaktisk potential; tematik och narratologi.;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka den didaktiska potential som finns i romanen Molnfri Bombnatt i syfte att arbeta med skolans värdegrund i svenskämnet på gymnasiet. I studien har en tematisk och narratologisk analys gjorts, vilket visat att det finns flera didaktiska infallsvinklar att använda sig av i sin undervisning för att motverka antisemitism och för att arbeta med värdegrundsfrågor. LÄS MER