Sökning: "Molnsäkerhetskopiering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Molnsäkerhetskopiering.

  1. 1. MOLNTJÄNSTER : Lösningen för användning av säkerhetskopiering för den oerfarne datoranvändaren?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Magnus Rosenqvist; [2014]
    Nyckelord :Moln; Molnsäkerhetskopiering; Säkerhetskopiering; Backup; Hem; Molnlagring;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om molntjänster som OneDrive och Google Drive är tillräckligt enkla för oerfarna datoranvändare att börja använda sig av säkerhetskopiering. Med fokus på om användare med begränsade kunskaper inom IT och datorer kan använda molntjänsterna endast med hjälp av de instruktioner som ges på hemsidan och under installationen av molntjänsterna. LÄS MER