Sökning: "Molntjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Molntjänst.

 1. 1. Säkerhetsrisker vid hantering av data i molntjänster : Hur säkerhetsrisker kan uppstå vid hantering av lagrade data i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Evelina Lindqvist; Sara Erdefelt Morell; [2022]
  Nyckelord :Cloud service; cloud provider; ethics; security and integrity; Molntjänst; molnleverantör; etik; säkerhet och integritet;

  Sammanfattning : Molntjänster är idag en modern datateknik för outsourcing av datalagring. Tekniken leder till fördelar som ökad flexibilitet, minskade kostnader och anses minska risker för att förlora viktiga data samt information. LÄS MER

 2. 2. Designing and implementing a private cloud for student and faculty software projects

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Pierre Le Fevre; Emil Karlsson; [2022]
  Nyckelord :CloudStack; Apache CloudStack; OpenStack; OpenNebula; IaaS; CaaS; Private cloud; CloudStack; Apache CloudStack; OpenStack; OpenNebula; IaaS; CaaS; Private cloud;

  Sammanfattning : Designing, building, and implementing a private cloud hosting solution can be challenging. This report aims to unify research in multiple areas within cloud hosting to simplify the process by presenting a comprehensive ground-up approach. LÄS MER

 3. 3. IoT energimätning : Implementering av energimätning för övervakning av celler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Pontus Melvinsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektroautomatik i Skövde har kontakt med flertalet industrier i Sverige och har sett behovet av en större vetskap kring energiförbrukning. Därför har Elektroautomatik med hjälp av detta arbete önskat få fram en produkt som kan mäta förbrukningen av flera olika sorts energier och presentera förbrukningen med hjälp av grafer och tabeller. LÄS MER

 4. 4. Strikt konfidentiell data i en molntjänst : Informationssäkerhetsutmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Axel Johansson; Oskar Nyman; [2022]
  Nyckelord :Informationsklassificering; informationssäkerhet; kryptering; molntjänster; ramverk; strikt konfidentiell data;

  Sammanfattning : This study aims towards analyzing how an organization within the Nordic financial industry handles strictly confidential data in an outsourced cloud service, as well as what information security challenges occur and what opportunities may arise. A case study was performed where qualitative semi-structured interviews were conducted and analyzed by using a content analysis in order to draw a conclusion based on our empirical data. LÄS MER

 5. 5. Digitalt verktyg för kollaborativ idégenerering : Jämförelse mellan klassisk webbprogrammering och implementering mot molnplattform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; cloud computing; web programming; Brainstorming; idea generation; Människa-dator-interaktion; JavaScript; HTML; molntjänst; webbprogrammering; Brainstorming; idégenerering;

  Sammanfattning : Den här studien har genomförts i samarbete med Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten hanterar tjänstepensioner för de som är, eller har varit, statligt anställda. LÄS MER