Sökning: "Molntjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Molntjänster.

 1. 1. Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Eliasson; Jon Samuel Lasses; [2020-01-09]
  Nyckelord :Redovisningsbyråer; molntjänster; flöden; intervjuer; SME; contingency;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Molntjänster har under de senaste åren fått ett allt större inflytande på samhället i allmänhet såväl som på redovisningsbyråer mer specifikt. Detta har gett dem möjlighet att på ett enklare och billigare sätt få åtkomst till samma programstöd som mycket stora företag. LÄS MER

 2. 2. Från produkt till tjänst : En kvalitativ studie av hur affärssystemleverantörerhanterar utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ottilia Gustafsson; Josefine Möllbrant; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Tjänstefiering; Affärssystem; Molntjänst; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Digitalisering benämns som den fjärde industriella revolutionen och den digitalatekniken har utvecklats exponentiellt. I takt med digitaliseringens framväxt harleveransmetoden av affärssystem förändrats. Den digitala utvecklingen möjliggör förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. LÄS MER

 3. 3. Orientering utan karta : Personuppgiftsansvar och det gemensamma ansvarets djungel under dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Dataskyddsförordningen; GDPR; personuppgiftsansvar; gemensamt ansvar; e-förvaltning; molntjänster; den digitala inre marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 5. 5. Myten om det osäkra molnet : Framgångsfaktorer och risker med molntjänster och IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isaac Theodor Brander; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Cloud; cyber security; distribution models; molntjänster; it-säkerhet; disitrbutionsmodeller; tjänstemodeller; molnet;

  Sammanfattning : Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna. LÄS MER