Sökning: "Molntjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Molntjänster.

 1. 1. Säkerhetsutmaningar i molnet: Hur verksamheter hanterar säkerhetsmässiga utmaningar med cloud computing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victor el Bishti; Sören Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Molntjänster; Säkerhetsutmaningar; Informationssäkerhet; Datakontroll; Mjukvaruutveckling; Mjukvarudistribution; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cloud computing har drivit fram ett nytt paradigm för mjukvaruutveckling och -distribution. Nya teknologier används för att leverera infrastruktur och plattformar som tjänst, vilket innebär särskilda utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Green Cloud Transition & Environmental Impacts of Stock Exchanges : A Case Study of Nasdaq, a Global Stock Exchange Company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Green cloud; Environmental impacts; Environmental footprint; Financial services; Stock exchanges; Cloud transitions; Multi-level perspective; Molntjänster; Grön molntjänst; Miljöpåverkan; Miljöavtryck; Finansiella marknader; Börser; Molnövergång; Multi-Level Perspective;

  Sammanfattning : To address the issues of climate change and reduce the emissions released into the atmosphere, society and companies, including the financial markets, need to adjust how they act and conduct business. The financial markets are vital in the transition towards a more sustainable society and stock exchanges are a central actor to enhance green finance, enabling green securities to be traded. LÄS MER

 3. 3. Jails vs Docker : A performance comparison of different container technologies

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Christian Ryding; Rickard Johansson; [2020]
  Nyckelord :Docker; Jails; Container; Linux; FreeBSD;

  Sammanfattning : Virtualization is used extensively by Enterprise IT architecture and cloud computing, it is used to provide customers a part of their hardware resources as a service. Container technology is the new generation of virtualization and provides performance benefits due to less overhead. LÄS MER

 4. 4. Hybrid Auto-Scaling for an Asynchronous Computationally Intensive Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arnþór Jóhann Jónsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cloud computing has developed rapidly in recent years. It enables users to access computing resources on an on-demand basis, acquiring resources when an application requires them and releasing them when they are no longer needed. LÄS MER

 5. 5. Research on Interprocess Communication in Microservices Architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Benyamin Shafabakhsh; [2020]
  Nyckelord :Microservices; Interprocess Communication; Inter-Service Communication; Software Architecture; Cloud Computing; Distributed Systems; gRPC; RabbitMQ;

  Sammanfattning : With the substantial growth of cloud computing over the past decade, microservices has gained significant popularity in the industry as a new architectural pattern. It promises a cloud-native architecture that breaks large applications into a collection of small, independent, and distributed packages. LÄS MER