Sökning: "Momentum"

Visar resultat 1 - 5 av 476 uppsatser innehållade ordet Momentum.

 1. 1. Test setup for LDMX HCal readout

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Joshua Greaves; [2020]
  Nyckelord :Dark matter; LDMX; dark photon; hadronic calorimeter; photomultiplier tube; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It is evident from cosmological observations such as the Cosmic Microwave Background, and the motion of galaxies, that the universe consists of approximately 5 times more mass than visible matter can account for. The Light Dark Matter eXperiment (LDMX) will take a unique approach in its hunt for dark matter; it will look for missing momentum signals in electron collisions with a Tungsten target, and will be looking in the sub GeV energy range for evidence of dark matter interactions. LÄS MER

 2. 2. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 3. 3. Momentumeffekten på den svenska marknaden : En studie om börstrender på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Daberius; Henrik Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Momentum; investeringsstrategi; avkastning; effektiva marknadshypotesen; beteendeekonomi; Nasdaq Stockholm; Nasdaq First North;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker momentum på den svenska marknaden under perioden januari 2010 till december 2018. Studien finner resultat att historiska vinnare fortsätter generera en positiv råavkastning medan historiska förlorare över samma period fortsätter att generera en negativ råavkastning. LÄS MER

 4. 4. En positiv spiral som främjar återhämtning på flera nivåer : En metasyntes av studier om hur personer med allvarlig psykisk ohälsa erfar fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jeanette Rubensson; [2020]
  Nyckelord :severe mental illness; physical activity; community; meaning; patient experience; positive spiral; recovery; allvarlig psykisk ohälsa; fysisk aktivitet; gemenskap; mening; patienters upplevelse; positiv spiral; återhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med allvarlig psykisk ohälsa är mindre fysiskt aktiva än resterande befolkning. De är som grupp i riskzonen för drabbas av fysiska hälsoproblem samt att dö i förtid av somatiska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Battery electric vehicles : The diffusion in Sweden and the impact on the local power grid in Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Bogdanoski; Rebin Rasool; [2020]
  Nyckelord :Battery electric vehicles; electric grid; charging profile; Elbilar; elnät; laddningsprofil;

  Sammanfattning : There are many ways to address the growing concerns of rising greenhouse gas emissions which contribute to the global warming phenomenon. One of the most pivotal aspects would be to seek an electrification of the transportation system, to eliminate on-road emissions. LÄS MER