Sökning: "Momentumeffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Momentumeffekten.

 1. 1. Är det möjligt att generera överavkastning genom systematisk värdeinvestering? : En studie om ”The Magic Formula” på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cavallin Johan; Edvin Raiend; [2021]
  Nyckelord :Värdeinvestering; The Magic Formula; Effektiva marknadshypotesen; överavkastning; Carthart Fyrfaktormodell; svenska aktiemarknaden; marknadsanomalier.;

  Sammanfattning : Är det möjligt att överprestera aktiemarknaden genom investeringsstrategier eller bör den långsiktigeinvesteraren följa indexportföljen? I denna studie appliceras Joel Greenblatts investeringsstrategi ”TheMagic Formula” på den svenska aktiemarknaden under åren 2000-2020. Strategin bygger på systematiskvärdeinvestering där nyckeltalen Return On Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EY)kombineras för att hitta undervärderade bolag med god resultateffektivitet. LÄS MER

 2. 2. Momentumeffekten på den svenska marknaden : En studie om börstrender på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Daberius; Henrik Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Momentum; investeringsstrategi; avkastning; effektiva marknadshypotesen; beteendeekonomi; Nasdaq Stockholm; Nasdaq First North;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker momentum på den svenska marknaden under perioden januari 2010 till december 2018. Studien finner resultat att historiska vinnare fortsätter generera en positiv råavkastning medan historiska förlorare över samma period fortsätter att generera en negativ råavkastning. LÄS MER

 3. 3. Momentumeffekten i kombination med Magic Formula Investing : En tillbakablickande studie på Nasdaq Stockholm och First North

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Sköld; Philip Granath; [2020]
  Nyckelord :Momentumeffeken; Värdeinvestering; Magic Formula Investing; Abnormal avkastning; Teknisk analys; Fundamental analys; Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvoten.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar två investeringsstrategier, momentum utifrån Jegadeesh & Titman (1993) och värdeinvestering utifrån Greenblatts (2006) Magic Formula Investing (MFI). Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att generera positiv abnormal avkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån dessa strategier. LÄS MER

 4. 4. Småbolag på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om småbolagseffekten i kombination med andra investeringsstrategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Alne; Mattias Hjelmberg; [2019]
  Nyckelord :Small firm effect; Momentum effect; EV EBITDA; Small firms; Investment strategies.; Småbolagseffekten; Momentumeffekten; EV EBITDA; Småbolag; Investeringsstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med de flesta investeringar är att nå en hög avkastning till låg risk. Tidigare forskning har identifierat möjligheter till att överträffa marknaden vilket motsäger hypotesen om den effektiva marknaden. LÄS MER

 5. 5. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
  Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER