Sökning: "Moms Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Moms Johansson.

 1. 1. Dubbel moms på sockerrika produkter. Svaret på Sveriges hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sockerskatt; Övervikt; Fetma; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how sugar tax effects the prevalence of overweight and obesity. How great price increase which is needed to reduce sugar consumption to recommended levels is also calculated. The Swedish population consumes on average 44% more sugar than the recommended level. LÄS MER

 2. 2. Systembolaget - är det samhällsekonomiskt lönsamt?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; [2010]
  Nyckelord :Systembolaget; Cost-Benefit analysis; alkoholskatter; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en cost-benefit analys av Systembolaget som detaljhandelsmonopol, som också inkluderar alkoholskatterna. Dagens situation är den att Systembolaget har detaljhandelsmonopol på starköl, vin och spritdrycker, öl säljs i vanliga livsmedelsbutiker. LÄS MER

 3. 3. Momslagens eventuella anpassning efter momsdirektivet : Förändringarnas påverkan på allmännyttiga ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marina Johansson; Linnéa Johansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan 1995 står det klart att den svenska momslagen strider mot EU:s momsdirektiv. Eftersom tillräckligt mycket förändringar inte genomförts från Sveriges sida har ämnet blivit mycket aktuellt, då EU-domstolen nu inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige. LÄS MER

 4. 4. Holdingbolags avdragsrätt för ingående moms - en rättsfallsstudie särskilt inriktad på nyemissioner och aktieförsäljningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olga Johansson; [2009]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Holdingbolags avdragsrätt för ingående mervärdesskatt har prövats i en lång rad rättsmål, men det finns fortfarande obesvarade frågor avseende vad som kan anses utgöra gällande rätt på området. Rättsutveckling har skett successivt och genom EG-domstolens rättspraxis. LÄS MER

 5. 5. What helps or inspires busy moms while grocery shopping?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Swieykowski; Hilde Erlandsen; Thomas Sjöberg; [2007]
  Nyckelord :time-sensitive; in-store marketing; consumer behavior; grocery shopping; retailing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to understand how busy moms experience their grocery shopping trips and the in-store environment. In gaining this knowledge, we aim at being able to suggest ways to improve the grocery shopping experience of busy moms; and present insights that can help food retailers in targeting this consumer group in-store. LÄS MER