Sökning: "Momsbedrägeri"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Momsbedrägeri.

 1. 1. Mervärdesskatt : Ekonomisk brottslighet inom EU

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Savci; [2019]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Ekonomisk brottslighet inom EU; momsbedrägeri; karusellhandel; penningtvätt; Mattias Savci;

  Sammanfattning : Inom den Europeiska unionen har vi idag principen om den fria och gemensamma marknaden där moms ska tas ut i det land där varan konsumeras. Detta innebär att företag inom unionen kan handla varor momsfritt. LÄS MER

 2. 2. Missing Trader Fraud in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; VAT; Moms; VAT Fraud; Momsbedrägeri; Missing Trader Fraud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. LÄS MER

 3. 3. Mervärdesskatt- Gemenskapsinterna Ekobrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Green; [2005]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom EU används principen om den inre marknaden, vilken innebär att mervärdesskatten på de flesta varor skall betalas där konsumenten köper dem. Denna princip gäller därmed inte i produktionsledet då varan skall beskattas i den medlemsstat där den slutligen avyttras till konsumenten. LÄS MER